Overslaan en naar de inhoud gaan
Dennenbos

 

 

Als u op vet gedrukte woorden klikt, verschijnt het hele artikel.
Wilt u ons een mail sturen? Door ons mailadres, 
schoorlsebosmoetblijven@hotmail.com , aan te klikken, wordt uw mailprogramma geopend en kan u ons uw mail sturen.
Bekijk ook onze facebookpagina: SCHOORLSEBOSBLIJFT

Schoorlse Bos

   

De stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied is 20 januari 2017 opgericht. De stichting is voortgekomen uit de actiegroep Het Schoorlse Bos Moet Blijven en stelt zich tot doel om het Schoorls bos- en duingebied te behouden.

De actiegroep is ontstaan na een voorlichtingsavond over de bomenkap van Staatsbosbeheer, half november 2016. Een groep bezoekers die deze avond aanwezig waren, toonden zich zeer bezorgd over deze plannen en besloten een actiegroep te vormen.

Het bestuur bestaat uit:

 
  Bestuursleden                        
Voorzitter Ir. A.J.J. Engelbregt
Secretariaat vacant
Penningmeester De heer A.L. Mors
Bestuurslid Mevrouw M.J.E. Engelbregt
Bestuurslid Mevrouw M.M.G. Geurds          
Bestuurslid Mevrouw J.C. Volkers

 Gegevens van de Stichting ter Behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied: 

Kamer van Koophandel 67892620 te Alkmaar
Fiscaal nummer 8572.16.089
Banknummer NL79 TRIO 0338 5294 89 t.n.v. Schoorlse Bos Moet Blijven
Mailadres Schoorlsebosmoetblijven@hotmail.com
Facebookpagina facebook.com/schoorlsebosblijft
Postadres Kerkbrink 22, 1873 HH  Groet

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  Raad van Toezicht
Den De heer C. de Bakker
Dennenbos Ir. J. Leupen 
Den De heer D. Pater

 

Wij als de stichting (en tevens als actiegroep) willen de houtkap en het afplaggen van de bovenlaag voorkomen. Om dit te bereiken voeren wij acties en zijn aanwezig bij diverse overleggen. Meer hierover kunt u lezen op deze website.

 

Nico Ruijter heeft een prachtig filmpje over de Schoorlse Duinen op YouTube geplaatst. Om dit filmpje te bekijken, klikt u op deze link. Dank je wel, Nico!!! We zijn blij met dit filmpje.

 

De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als  Algemeen Nut Beogende Instelling; we hebben een ANBI status.

Schoorlse duinen